Tel: (+47) 76 06 09 30

Bakteriofagbeskyttelse mot yersiniose

CUSTUS®YRS er vårt egenutviklede bakteriofagprodukt for effektiv kontroll av Yersinia-bakterien i biofilter, brønnbåter og produksjonsvann.

CUSTUS®YRS inneholder fem hundre tusen milliarder Yersinia-drepende bakteriofager per liter. Når disse tilsettes i høy tetthet i produksjonsvann eller biofilter etableres det effektivt en øvre grense for hvor høy konsentrasjon av Yersinia ruckeri det kan være i vannet. Hvis smittepresset allerede er høyere enn denne grensen vil det svært raskt falle under grenseverdien, og dermed hindre smitte fra bærerfisk til frisk fisk.

Fire måter å bruke CUSTUS

CUSTUS®YRS kommer i flasker og tilsettes enkelt i vannet. Ved riktig bruk vil bakteriofagene som finnes i CUSTUS®YRS infisere og drepe 99.99% av Yersinia ruckeri som er til stede, uten å påvirke andre organismer eller bakterier som finnes i miljøet.

Produktet brukes strategisk i biofilter, produksjonsvann og bedøvelsesbad for å holde smittepresset nede i forkant av operasjoner som er stressende for fisken. Det kan også brukes i forbindelse med brønnbåtbehandlinger. Prøver fra slike behandlinger har vist at fisken kan skille ut store mengder bakterier mens den oppholder seg i båten, og kombinert med stresset ved operasjonen ligger veien åpen for et utbrudd.

CUSTUS®YRS er resultat av STIMs mangeårige forskning på bruk av bakteriofager i oppdrett, og er verdens første kommersialiserte produkt i denne kategorien.

Utbredt bakterie

Våre undersøkelser viser at Yersinia-bakterien finnes i nesten alle norske settefiskanlegg, også i tilfeller hvor de mest brukte qPCR-analysene viser det motsatte. Og selv om dette er en ferskvannsbakterie, så tar fisken med seg bakterien på sjøen, og man har de siste årene sett flere utbrudd etter utsett, gjerne i forbindelse med håndtering og stress.

Sikkerheten ved bruk av CUSTUS®YRS er godt dokumentert gjennom sikkerhetsstudier utført hos ILAB i Bergen, hos Veso Vikan (GLP) og i feltstudier. Ingen mortalitet, morbiditet, eller andre bivirkninger har blitt observert i laks etter bruk av CUSTUS®YRS, selv ikke ved 2000 ganger anbefalt dosering. Alle studiene har vært gjennomført etter godkjenning fra Mattilsynet (FOTS).

Kom i gang med CUSTUS®YRS !

Siden bakteriofagene er stammespesifikke må vi før en behandling kan være aktuelt bekrefte at anleggets stamme(r) lar seg drepe av CUSTUS-bakteriofagene. Dersom du er driftsleder, fiskehelsebiolog eller veterinær ved et anlegg som har utfordringer med yersiniose, kontakt oss for mer informasjon om hvordan du kan sende inn vannprøver og bakterieisolater for innledende kartlegging av anlegget ditt.

Kontakt oss gjerne også om andre bakterieutfordringer. Vi er avhengige av deres kunnskaper, erfaring og bakterieisolater for å utvikle nye bakteriofagprodukter som kan hjelpe dere med å få kontroll over bakteriene.

Kontaktpersoner:

Vi er stolt av laksen
facebook