Norsk havbruksnæring har en tøff vinter bak seg, med utbredt forekomst av vintersår helt fra Finnmark i nord til Rogaland i sør. STIMs kommende bakteriofagprodukt CUSTUS®MVS kan bidra til at neste vinter blir mindre krevende.

Den høye forekomsten av vintersårtilfeller har sammenheng med en endring over tid i bakterien som gir vintersår, noe som har gitt redusert effekt av dagens vaksiner. I kombinasjon med utstrakt bruk av mekaniske avlusingsmetoder har dette gitt en uholdbar situasjon, både med tanke på fiskevelferd og økonomi. Store mengder fisk har blitt nedklassifisert på grunn av sårproblematikk. I enkelte tilfeller har antibiotikabehandling blitt gjennomført, men dette er et alternativ de færreste ønsker å benytte seg av.

I samarbeid med søsterselskapet ACD Pharma har STIM utviklet CUSTUS®MVS, et biokontrollprodukt som inneholder en høy konsentrasjon av et utvalg bakteriofager som er effektive mot de variantene av Moritella viscosa som gir sykdommen vintersår i Norge.

Etter vellykkede sikkerhetsstudier nærmer det seg nå feltstudier, produksjonsoppskalering og markedsintroduksjon for bakteriofagproduktet CUSTUSMVS. Dersom utviklingsløpet går som vi forventer vil produktet kunne tilsettes brønnbåtvann under transport og avlusing for å redusere smittepress og forebygge utbrudd av vintersår.

ACD Pharma har også kommet langt i utviklingen av et bakteriofagprodukt mot Pasteurella, og jobber med flere andre nye bakteriofagprodukter.

Lær mer om bakteriofager og vår forskning på nettsiden til STIMs søsterselskap ACD Pharma.

Kontaktpersoner:

Stian Lernes

Salgsansvarlig Midt-Norge

Karl Ove Reinsnes

Salgssjef

Bakteriofager mot yersiniose

CUSTUS®YRS tar livet av bakteriene som forårsaker yersiniose, og brukes i produksjonsvann, biofilter, bedøvelsesbad og brønnbåt.