Tel: (+47) 76 06 09 30

Custus®

Custus® inneholder verdens eldste og mest effektive redskap for å kontrollere bakterielle oppblomstringer. Gjennom millioner av år har naturen utviklet og tilpasset bakteriofager til å jakte og ta knekken på bakterier. Når jobben er gjort og bakterien er under kontroll, forsvinner de, uten bivirkninger eller påvirkning på øvrig mikroflora. Kall dem gjerne naturens superhelter.

Custus® er dette. En høy konsentrasjon målrettede superhelter som jakter og eliminerer bakterier. Smittepresset reduseres og risikoen for sykdomsutbrudd minimeres. I naturen kalles redskapet bakteriofager, i havbruket kaller vi det Custus®.

Custus® i media


Custus®YRS - Yersinia Ruckeri

Custus®YRS er det første produktet i Custus-serien. Når fisken svømmer i miljøer der Custus®YRS har blitt introdusert, ser vi aktiv og effektiv kontroll på smittepresset fra bakterien Yersinia ruckeri, samt høyere overlevelse og bedre prestasjon etter håndtering og behandlinger. Naturens løsning på naturens problem leveres i væskeform og er tilgjengelig for havbruksnæringen.

Custus®YRS dokumentert i fagartikkel


Bruksområder

  • Brønnbåt - ved transport og avlusing
  • Settefiskanlegg

Custus®YRS i brønnbåt

Custus®YRS hindrer utbrudd av yersinose på sjøsatt fisk ved strategisk bruk i brønnbåt under transport og avlusing.

I sjøfasen skjer utbrudd av yersiniose hos laks typisk 10-14 dager etter et besøk i brønnbåten. Det skyldes at bærere av Yersinia ruckeri skiller ut bakterier til brønnbåtvannet under stress og håndtering. Dette gir et raskt økende smittepress i brønnen og bereder grunnen for påfølgende sykdomsutbrudd.

Ved å benytte Custus®YRS i brønnbåtvannet er det enkelt å motvirke forekomsten av slike utbrudd, ivareta fiskevelferden, øke overlevelsesraten og hindre store økonomiske tap.

Produktet er svært enkelt å bruke, og tilsettes simpelthen i brønnbåtvannet i riktig mengde. Deretter gjør Custus®YRS resten av jobben og smittepresset reduseres raskt og effektivt.

Har man først opplevd utbrudd av yersiniose på en gruppe i forbindelse med transport eller avlusing, er sannsynligheten svært stor for at også neste håndtering vil medføre utbrudd. Da er bruk av Custus®YRS en enkel og effektiv metode for å kontrollere smittepresset og unngå nye utbrudd.

Case: Bruk av Custus®YRS på to sjølokaliteter hos SinkabergHansen, 2022


Custus®YRS i settefiskanlegget

  • Biofilter
  • Sortering
  • Vaksinering

En kartlegging av norske settefiskanlegg har påvist tilstedeværelse av Yersinia ruckeri i de aller fleste anleggene, og ved gitte forutsetninger kan denne forekomsten øke slik at den gir sykdomsutbrudd. Det er også vist hvordan asymptomatiske bærere av bakterien tar Yersinia med seg ut av anlegget og utløser sykdomsutbrudd i sjø. Å holde bakterieforekomsten nede i settefiskanlegget er derfor av stor betydning.

Biofilter
Custus®YRS  brukes som «stoppkultur» i biofilteret. Ved oppstart av en ny produksjonssyklus vil det nedvaskede anlegget igjen kunne koloniseres av Yersinia ruckeri dersom bakterien er til stede i biofilteret. Custus®YRS  vil raskt slå ned forekomsten av bakterien i biofilteret, uten å påvirke den øvrige mikrofloraen.

Sortering & vaksinering
Håndtering og stress øker utskillelsen av bakterier fra fisken og øker risikoen for utbrudd. Derfor brukes Custus®YRS  til å holde smittepresset nede under operasjoner som er stressende situasjon fisken, for eksempel i bedøvelseskaret og oppvåkningskaret i forbindelse med vaksinering.

Grafen viser dødelighet etter vaksinering. Fem mottakskar var behandlet med  Custus®YRSett var det ikke.

Den anbefalte bruken i settefiskanlegg krever relativt små mengder av Custus®YRS , og er en svært kostnadseffektiv forsikring mot Yersinia ruckeri.


Videreutvikling

Custus®YRS fortsetter å levere fantastiske resultater, samtidig som jobben med å utvikle de neste produktene er godt i gang.

Status produktlinje:

Produkt ­Målbakterie Tilgjengelighet/status
CUSTUS®YRS Yersinia ruckeri I aktiv bruk
CUSTUS®MVS Moritella viscosa Testfase
CUSTUS®PAS Pasteurella atlantica Under utvikling

Ta kontakt for å lære mer om hvordan biokontroll med Custus®YRS kan forsikre deg mot fremtidige yersinioseutbrudd.

Richard Torrissen

Kundeansvarlig

Jørn Hanssen

Kundeansvarlig


Vi er stolt av laksen
facebook