Tel: (+47) 76 06 09 30

Få Custus på yersiniosen

CUSTUSYRS hindrer utbrudd av yersinose på sjøsatt fisk, ved strategisk bruk i brønnbåt i forbindelse med stressende operasjoner som transport og avlusing.

I sjøfasen skjer utbrudd av yersiniose hos laks typisk 12-14 dager etter et besøk i brønnbåten. Det skyldes at asymptomatiske bærere av bakterien Yersinia ruckeri skiller ut store mengder bakterier til brønnbåtvannet som et resultat av opplevd stress. Dette gir et raskt økende smittepress i brønnen og bereder grunnen for påfølgende sykdomsutbrudd.

CUSTUSYRS er et biokontrollprodukt som består av svært høye konsentrasjoner av den typen bakteriofager som har nettopp Yersinia ruckeri som målbakterie. Disse bakteriofagene er ufarlige for all annen mikroflora, men til gjengjeld ekstremt effektive mot Yersinia.

CUSTUSYRS er svært enkelt å bruke, og tilsettes simpelthen i brønnbåtvannet i den riktige mengden på 1 liter per 200 kubikkmeter vann. Bakteriofagene gjør resten av jobben, og reduserer smittepresset raskt og effektivt.

CUSTUSYRS brukes også i settefiskfasen, både i forbindelse med operasjoner som vaksinering og sortering eller som stoppkultur i biofilteret.

Vi står klare til å hjelpe. Ta kontakt!


Øyvind Kileng

Seniorforsker, ACD Pharma

Stian Lernes

Salgsansvarlig Midt-Norge

Karl Ove Reinsnes

Salgssjef


CUSTUS på vaksineringen

Ved tilsetting av CUSTUS®YRS i bedøvelsesbadet og/eller mottakskaret etter vaksinering holdes nivået av Yersinia-bakterier effektivt nede i forbindelse med vaksineringen, og sykdomsutbrudd unngås. Grafen viser dødelighet etter vaksinering. Fem mottakskar var behandlet med CUSTUS®YRS, et var det ikke.

CUSTUS på biofilteret

Bakteriofagene i CUSTUS®YRS kontrollerer smittepresset av uønskede bakterier uten å påvirke den øvrige mikrofloraen som er nødvendig for biofilterets funksjon. Vi anbefaler behandling av biofilteret med CUSTUS®YRS 1-2 dager før oppstart av ny produksjonssyklus. Dette slår ned smittepresset og hindrer at Yersinia får dominere mikrofloraen i resten av vannstrømmen.

CUSTUS på transporten

Ved hold av fisk i brønnbåt skiller fisken ut store mengder bakterier. Dersom fisken er bærere av Y. ruckeri vil derfor transporten utgjøre stor fare for smittespredning og utbrudd.
Grafen viser hvordan det generelle nivået av bakterier øker jo lenger fisken står i brønnen, mens nivået av Yersinia ruckeri faller som følge av tilsatt CUSTUS®YRS i brønnvannet.

CUSTUS på avlusingen

Under mekanisk avlusing i brønnbåt stresses fisken samtidig som den utsettes for høyt smittepress i brønnbåten. Ved slike operasjoner kan CUSTUS®YRS effektivt kontrollere smittepresset av Y. ruckeri og hindre utbrudd i etterkant av avlusingen.
Grafen viser hvordan CUSTUS®YRS ble benyttet ved gjennomføring av den fjerde avlusingen, etter yersinioseutbrudd og høye dødelighetstall knyttet til de to foregående avlusingene. Resultatet ble meget godt, med lav dødelighet.

Vi er stolt av laksen
facebook