Tel: (+47) 76 06 09 30

CUSTUS®

CUSTUS® inneholder verdens eldste og mest effektive redskap for å kontrollere bakterielle oppblomstringer. Gjennom millioner av år har naturens utviklet og tilpasset redskapet til å mestre sine oppgaver, nemlig å jakte og ta knekken på bakterier.

Disse organismene jobber utrettelig dag og natt som naturens bakterielle kontrollinstans. Når jobben er gjort og bakterien er under kontroll, forsvinner de uten bivirkninger eller påvirkning på øvrig mikroflora. Verdens mest effektive og miljøvennlige måte å bekjempe bakterier på. Kall dem gjerne naturens superhelter.

CUSTUS® er dette. En høy konsentrasjon målrettede superhelter som jakter og eliminerer bakterier. Smittepresset reduseres og risikoen for sykdomsutbrudd minimeres. I naturen kalles redskapet Bakteriofager, i havbruket kaller vi det CUSTUS®


CUSTUS®yrs - Yersinia Ruckeri

CUSTUS®YRS er det første produktet i CUSTUS serien. Når fisken svømmer i miljøer der CUSTUS®yrs har blitt introdusert ser vi aktiv og effektiv kontroll på smittepresset fra yersinia ruckeri, høyere overlevelse og bedre prestasjon etter behandlinger. Naturens løsning på naturens problem, nå i væskeform og tilgjengelig for havbruksnæringen. Tiden med yersinoise utbrudd er forbi.


Bruksområder

  • Brønnbåt - alle behandlinger
  • Settefiskanlegg

CUSTUS®YRS i brønnbåt

CUSTUS®YRS hindrer utbrudd av yersinose på sjøsatt fisk ved strategisk bruk i brønnbåt under transport og avlusing.

I sjøfasen skjer utbrudd av yersiniose hos laks typisk 10-14 dager etter et besøk i brønnbåten. Det skyldes at bærere av Yersinia ruckeri skiller ut bakterier til brønnbåtvannet under stress og håndtering. Dette gir et raskt økende smittepress i brønnen og utsetter all fisk i samme behandling for yersiniose-utbrudd.

Ved å benytte CUSTUS®YRS i brønnbåtvannet er det enkelt å motvirke forekomsten av slike utbrudd, ivareta fiskevelferden, øke overlevelsesraten og hindre store økonomiske tap.

Produktet er svært enkelt å bruke, og tilsettes simpelthen i brønnbåtvannet i riktig mengde. Deretter tar CUSTUS®yrs seg av resten og smittepresset reduseres raskt og effektivt.

Har man først opplevd utbrudd av yersiniose på en gruppe i forbindelse med transport eller avlusing, er sannsynligheten svært stor for at neste håndtering vil medføre utbrudd. Da er CUSTUS®YRS en enkel og effektiv måte å kontrollere smittepresset og unngå nye utbrudd.


CUSTUS®YRS i settefiskanlegget

  • Biofilter
  • Sortering
  • Vaksinering

En kartlegging av norske settefiskanlegg har påvist tilstedeværelse av yersinia ruckeri i det fleste settefiskanleggene. Får bakterien riktig miljø å vokse i kan en oppleve yersinioseutbrudd i anlegget. I tillegg er det tilfeller der asymptomatiske bærere av bakterien tar den med seg ut av anlegget og utløser sykdomsutbrudd i sjø.

Biofilter
CUSTUS®YRS brukes også som «stoppkultur» i biofilteret. Ved oppstart av en ny produksjonssyklus vil det nedvaskede anlegget raskt igjen kunne koloniseres av Yersinia ruckeri dersom bakterien er til stede i biofilteret. CUSTUSYRS vil raskt slå ned forekomsten av bakterien i biofilteret, uten å påvirke den øvrige mikrofloraen.

Sortering & vaksinering
Håndtering og stress øker utskillelsen av bakterier fra fisken og øker risikoen for utbrudd. Derfor brukes CUSTUS®YRS til å holde smittepresset nede i envher stressende situasjon for fisken. For eksempel i bedøvelseskaret og oppvåkningskaret i forbindelse med vaksinering.

Grafen viser dødelighet etter vaksinering. Fem mottakskar var behandlet med CUSTUSYRS, et var det ikke.

Den anbefalte bruken i settefiskanlegg krever relativt små mengder av CUSTUS®YRS, og er en svært kostnadseffektiv forsikring mot Yersinia ruckeri.


Videreutvikling

CUSTUS®yrs fortsetter å levere fantastiske resultater samtidig som jobben med å utvikle neste produkt er godt på vei. Bakterielle plager skal bli en del av fortiden.

Status produktlinje:

Produkt ­Målbakterie Tilgjengelighet/status
CUSTUS®YRS Yersinia ruckeri I aktiv bruk
CUSTUS®MVS Moritella viscosa Testfase
CUSTUS®PSS Pasteurella skyensis Under utvikling

Ta kontakt for å lære mer om hvordan miljøbehandling med CUSTUS®yrs kan forsikre deg mot fremtidige yersinioseutbrudd.

Richard Torrissen

Key Account Manager

Jørn Hanssen

Salgsansvarlig Nord-Norge

Stian Lernes

Salgsansvarlig Midt-Norge


Vi er stolt av laksen
facebook