Tel: (+47) 76 06 09 30

Banebrytende forskning på bakteriofager i akvakultur

Med CUSTUS®YRS har forskerteamet i STIM lyktes med å lage et bakteriofagprodukt som effektivt kontrollerer Yersinia-bakterien i biofilter, brønnbåter og produksjonsvann, og hindrer utbrudd av yersiniose. Nå utvides forskningsarbeidet.

Utviklingen av resistens mot antibiotika er vår tids største folkehelseutfordring, og i dette bildet er antibiotikabruk i matproduksjon en av driverne. Derfor var det en liten sensasjon da STIM i 2018 lanserte sitt første bakteriofagprodukt, som effektivt kontrollerer en skadelig bakterie og hindrer utbrudd av en sykdom som ellers har antibiotika som eneste kur.

Bakteriofager fester seg på målbakterien, injiserer arvestoff og formerer seg inne i cellen. Her er cellen nettopp blitt lysert (punktert), slik at de nydannede bakteriofagene slippes ut og kan infisere nye vertsbakterier.

Bakteriofager er verdens mest tallrike organismer. De er naturlig forekommende virus hvis eneste funksjon er å angripe og ta livet av sine spesifikke målbakterier, og i prosessen danne nye bakteriofager.

CUSTUS®YRS inneholder fem hundre tusen milliarder Yersinia-drepende bakteriofager per liter. Når disse tilsettes i høy tetthet i prouksjonsvann eller biofilter etableres det effektivt en øvre grense for hvor høy konsentrasjon av Yersinia ruckeri det kan være i vannet. Hvis smittepresset allerede er høyere enn denne grensen vil det svært raskt falle under grenseverdien, og dermed hindre smitte fra bærerfisk til frisk fisk.

Våre undersøkelser viser at Yersinia-bakterien finnes i nesten alle norske settefiskanlegg, også i tilfeller hvor de mest brukte qPCR-analysene viser det motsatte. Og selv om dette er en ferskvannsbakterie, så tar fisken med seg bakterien på sjøen, og man har de siste årene sett flere utbrudd etter utsett, gjerne i forbindelse med håndtering og stress. Prøver fra brønnbåtbehandlinger har vist at fisken i slike tilfeller kan skille ut store mengder bakterier, og kombinert med stresset ved operasjonen ligger veien åpen for et utbrudd.

CUSTUS®YRS brukes strategisk i biofilter, produksjonsvann og bedøvelsesbad, for å holde smittepresset nede i forkant av operasjoner som er stressende for fisken. Det kan også brukes i forbindelse med brønnbåtbehandlinger.

Effektive vaksiner i norsk havbruk gjør at det virkelig store potensialet for nye bakteriofagprodukter finnes i utlandet. Forskerne i STIM har i flere år jobbet opp mot asiatisk rekeoppdrett. I dette arbeidet har forskerne kartlagt aktuelle målbakterier som forårsaker EMS (Early mortality syndrome), og isolert bakteriofager mot disse bakteriene. EMS forårsakes av spesielle Vibrio-bakterier og er en av de største helseutfordringene i internasjonal rekeoppdrett. STIM-forskerne driver nå utprøving av EMS-bakteriofagene i Vietnam, i samarbeid med øvrige norske og vietnamesiske forskere.


Vi er stolt av laksen
facebook