STIMs marinbiologer, taksonomer og øko-toksikologer utgjør et ledende fagmiljø, og leverer tjenester til havbruksnæringen langs hele kysten, så vel som til industri, offshore petroleum, fylker og kommuner.

Et godt havmiljø hvor fisken trives krever god kartlegging og oppfølging fra dyktige fagfolk som innehar den riktige kunnskapen.

STIM utfører akkrediterte B- og C-undersøkelser (TEST 157) i tillegg til standardiserte forundersøkelser knyttet til etablering, eller vesentlige endringer av oppdrettslokaliteter. Våre ansatte har lang erfaring og bred kompetanse på området.

Miljøavdeligen tilbyr en rekke øvrige tjenester knyttet til overvåking og undersøkelse av det marine miljø.

STIMs team innen miljøtjenester skal være faglig i front, og jobber tverrfaglig med øvrige fagteam i STIM.

STIM Miljø Bergen er sertifisert i henhold til ISO 14001 Miljøledelse.

Våre tjenester

Bli kjent med våre miljøtjenester.