Tel: (+47) 76 06 09 30

Variert fagmeny

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen åpnet årets Lofotseminar.

Lofotseminaret 2020 var innom mange tema i et stort og variert fagprogram. Her er noen utvalgte foredragspresentasjoner:

Ragnar Nystøyl, Kontali: Trenger vi produktivitetsvekst da, nå som vi har auksjoner?

Bernt-Olav Røttingsnes, Nordic Aquafarms AS: Nordic Aquafarms - en global aktør innen landbasert oppdrett, med norsk fotfeste

Richard Torrissen, Artech Aqua: Høy overlevelse er bra, men ikke ensbetydende med god smolt

Charles Høstlund, NRS: Oppdrett til havs - fremtidens havbruksnæring?

Cyril Frantzen, ACD Pharma: Kontrollér smittepresset av Yersinia ruckeri

Henrik Hareide, STIM: Arealtilgang og lokalitetsstruktur - viktige drivarar for vidare vekst

Mette Sørensen, Nord Universitet: Fordøyelse, vekst og helse

Ida Espolin-Johnson, Sporbarhet AS: Sporbarhet AS - et bransjestyrt initiativ for frivillig sporing av rømt oppdrettslaks

Atle Frøysland, Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning: Prosjekt Nordland 2023: Meir villaks i elva

Vi er stolt av laksen
facebook