Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

ALPHA JECT 3000

Injeksjonsvaksine. Reduksjon av dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose) og Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) i atlantisk laks.

Pakningsvedlegg, sikkerhetsdatablad

Vi er stolt av laksen
facebook