Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

ALPHA JECT Micro 7 ILA

Injeksjonsvaksine. Til aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose), Moritella viscosa (vintersår), IPNV (infeksiøs pankreasnekrose) og ILAV (infeksiøs lakseanemi).

Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Vi er stolt av laksen
facebook