Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Aquavac 6 vet.

Injeksjonsvaksine mot infeksiøs pankreasnekrose, furunkulose, kaldtvannsvibriose, vibriose og vintersår.

Felleskatalogen, pakningsvedlegg og preparatomtale

Vi er stolt av laksen
facebook