Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Ectosan Vet

Til behandling av infestasjon med preadulte og adulte lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Preparatet skal kun benyttes som en del av en total bekjempingsstrategi mot fiskelus, der også andre kontrolltiltak inngår. Virkestoff: Imidakloprid.

Pakningsvedlegg og preparatomtale

Vi er stolt av laksen
facebook