Tel: (+47) 76 06 09 30

Rapport om bakteriofager overlevert til Erna Solberg

STIM, ACD Pharma og en rekke sentrale ledere fra helse, forsking og samfunnsliv anbefaler et nasjonalt forskningsløft på bakteriofager.

Den virtuelle overrekkelsen ble streamet live på Facebook, med deltakere fra UiT og UNN i Tromsø, Kreftforeningen, LMI, Veterinærinstituttet og Statsministeren i Oslo, i tillegg til en egen stream direkte fra byggetomta på Leknes.

Rapporten er utarbeidet på initiativ fra statsminister Erna Solberg på toppmøte om bakteriofager i Lofoten sommeren 2020.  

Les rapporten

Arbeidsgruppen understreker at problemet med antibiotikaresistens må løses i et «one health»-perspektiv på tvers av landegrenser og sektorer. Antibiotikaforbruket globalt må reduseres. Det må utvikles flere og bedre vaksiner og det må utvikles nye behandlingsalternativer mot skadelige bakterier. Her kommer den norske bakteriofagsatsingen inn.

-Norsk bakteriofagforskning viser at vi er inne på noe som kan få stor betydning i den globale kampen mot antibiotikaresistens. Med et godt offentlig-privat samarbeid vil det være mulig å øke takten i utviklingsarbeidet betydelig og forsere de regulatoriske hindringene som i dag ligger i internasjonale systemer for godkjenning av legemidler. Her kan Norge ta en ledende rolle globalt og samtidig bygge næringsliv og arbeidsplasser i Norge, sier professor emeritus dr.med. Lars Vorland.

Etter en introduksjon fra deltakerne takket statsministeren for rapporten.

-Nå gleder jeg meg til å lese og så skal vi finne noen gode strategier for å følge opp. Dette er veldig spennende, sa Solberg.

Om arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har vært ledet av Lars Vorland, som i tillegg til forskningsdirektør i ACD Pharma, Hans Petter Kleppen, har hatt med seg følgende deltakere:

  • Anita Schumacher, adm.dir., Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
  • Karita Bekkemellem, adm.dir., LMI
  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen
  • Gaute Lenvik, adm.dir., Veterinærinstituttet
  • Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet (UiT)
  • Gunnar Skov Simonsen, professor, UiT og UNN
  • Jim-Roger Nordly, adm.dir. STIM AS

Hva er bakteriofager?

Det siste året har vi fryktet ett virus mer enn noe annet. Bakteriofagene er virus som ikke er en trussel, men som tvertom kan brukes i kampen mot en annen trussel: antibiotikaresistens.

Bakteriofager er et virus som gjennom mer enn tre milliarder år har spesialisert seg på å infisere, drepe og holde bakterier under kontroll. Noen av dem dreper så effektivt at de kan brukes målrettet i stedet for, eller i kombinasjon med, antibiotika. Bakteriofager er virus som dreper bakterier uten å skape de samme problemene som antibiotika. De kan bli et effektivt, naturlig og miljøvennlig alternativ.

Bakteriofager har en rekke bruksområder innen blant annet humanmedisin, veterinærmedisin, akvakultur, agrikultur og næringsmiddelproduksjon.

-Vi tror helt klart at bakteriofager kan være et alternativ for å lykkes med behandlinger der antibiotika ikke lenger virker, og ikke minst tror vi kombinasjonsbruk kan forebygge dannelsen av resistens, sier forskningsdirektør i ACD Pharma Hans Petter Kleppen.

Erfaringene må brukes til å bygge norsk næringsliv

Rapporten som i dag ble overlevert statsministeren beskriver viktigheten av et godt offentlig-privat samarbeid. Vi skal bygge kompetanse, forske og utvikle, men vi må også bygge næring og arbeidsplasser med utgangspunkt i denne kompetansen.

-Rapporten peker ikke bare på de de faglige og medisinske argumentene for en satsing på bakteriofager, men også på de næringspolitiske. Helsenæringen har potensiale til å bli en av Norges mest vekstkraftige og produktive næringer i årene som kommer. Bakteriofagsatsingen i Lofoten kan bli en viktig del av den veksten, for STIM og ACD Pharma er allerede i gang med byggingen av det som skal bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk, sier Jim-Roger Nordly, adm.dir i STIM.

Synergier med nødvendig vaksineproduksjon

STIM og ACD Pharma har de siste 12 årene bygget opp verdensledende kompetanse på bakteriofagfeltet og har utviklet en teknologiplattform som kan bli avgjørende i responsen mot det Verdens helseorganisasjonen definerer som en av verdens største folkehelseutfordringer.

-Det å arbeide med bakteriofager er ikke så ulikt å jobbe med vaksiner. Det bygger på den samme grunnleggende biologiske kompetansen, produksjonsteknologien er lik og mye av produksjonsutstyret er det samme. Derfor ser vi nå på muligheten for å utvide fabrikken her med en enhet med kapasitet til produksjon av vaksiner, også vaksiner til mennesker. Dette har jo blitt aktualisert av covid-19, men behovet for økt produksjonskapasistet for vaksiner vil være der lenge etter pandemien er over, understreker Nordly.  

Vi er stolt av laksen
facebook