STIM har landets bredeste akkreditering innen tekniske tjenester.

FOTO: WERNER JUVIK

STIM Teknisk er et fullverdig inspeksjon- og sertifiseringsorgan innenfor tekniske tjenester til havbruksnæringen. Avdelingen har base i Trondheim, og leverer tjenester til kunder langs hele kysten.

Like viktig som bredden i tjenester, er måten selskapet ønsker å jobbe på.

STIM foretrekker å komme inn tidlig, eksempelvis i en prosess for utstedelse av anleggssertifikat til et nytt anlegg. Med et innledende møte på en halvtime er veldig mye gjort, og våre medarbeidere kan legge opp en plan som gjør at avvikene lukkes underveis og kostbare feil unngås.

Måten STIM jobber på reduserer den helt unødvendige risikoen for at oppdretteren står der med et anlegg som ikke er sertifisert og en brønnbåt med fisk på vei.

Rømmingsstatistikken for de siste årene viser at de fleste hendelser som fører til rømming er relatert til arbeidsoperasjoner som utføres ved flytende akvakulturanlegg. Den siste tiden har det i tillegg vært en del hendelser med skade på not fra blant annet makrellstørje som har økt behovet for ettersyn og reparasjoner av notpose i sjø.  STIM er eneste sertifiseringsorgan akkreditert for å sertifisere arbeidsoperasjoner relatert til avlusing, montering, vedlikehold og service av hovedkomponenter i drift ved lokalitet.

Selskapet er samtidig akkreditert for inspeksjonstjenester på Island og godkjent som sertifiseringsselskap i Chile.

Sammen med selskapets interne kompetanse innen søknads- og planarbeid, havmiljø, fiskehelse og produksjonsoptimalisering står STIM godt rustet til å se helheten i utfordringene kundene måtte ha, og tilby helhetlige løsninger for å løse dem.

Kontaktpersoner:

Håkon Normann Rønning

Seniorrådgiver

Våre tjenester

Bli nærmere kjent med våre tekniske tjenester.