Tel: (+47) 76 06 09 30

Anleggssertifikat

Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før anlegget tas i bruk. Anleggssertifikatet skal beskrive nåværende og fremtidige konfigurasjoner.

Anleggssertifikatet skal dokumentere at:

• All nødvendig dokumentasjon for hovedkomponenter og ekstrautstyr foreligger

• Hovedkomponenter og ekstrautstyr er i forsvarlig teknisk stand

• Hovedkomponentene passer sammen og er montert i henhold til brukerhåndbøkene

• Ekstrautstyr er montert forsvarlig og i samsvar med brukerhåndbøker

• Hovedkomponentene tåler miljølastene på lokaliteten

Vi er stolt av laksen
facebook