Tel: (+47) 76 06 09 30

Fortøyningsanalyse

Før fortøyning legges ut, skal det foretas en fortøyningsanalyse i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009.

Fortøyningsanalysen skal inneholde en vurdering som viser at fortøyningen samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009.

Analysen skal videre bygge på resultatene fra lokalitetsundersøkelsen og ta hensyn til det flytende akvakulturanlegget som skal plasseres på lokaliteten.

Vi er stolt av laksen
facebook