Tel: (+47) 76 06 09 30

Hovedkomponentbevis

Hovedkomponentbevis er en godkjenning av hovedkomponenter som er produsert før ordningen med produktsertifikat ble opprettet eller hovedkomponenter eldre enn dimensjonert brukstid i produktsertifikat.

Hovedkomponentbeviset utstedes bare dersom:

• Det foreligger en brukerhåndbok for hovedkomponenten som oppfyller kravene fastsatt i NS-9415:2009

• Det verifiseres at hovedkomponenten er i forsvarlig teknisk stand

• Det er fastsatt hvilke miljølaster hovedkomponenten tåler og

• Det gjennom analyser dokumenteres at hovedkomponenten tilfredsstiller funksjonskravene i NS-9415:2009 ved relevante miljøforhold.

Vi er stolt av laksen
facebook