Tel: (+47) 76 06 09 30

Lokalitetsundersøkelser

Før et flytende akvakulturanlegg kan utplasseres på en lokalitet skal det gjennomføres en lokalitetsundersøkelse som oppfyller krav fastsatt i NS-9415:2009.

 Lokalitetsundersøkelsen dokumenterer miljøforhold på lokaliteten:

  •  Strømhastighet

  • Bølger

  • Vindhastighet

  • Ispåvirkning

  • Vanndybde, bunntopografi og bunntypografi
Vi er stolt av laksen
facebook