Tel: (+47) 76 06 09 30

Produktsertifisering

Not, flytekrage, flåte og konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning skal være produktsertifisert i samsvar med krav fastsatt i NS-9415:2009. Samme ordning benyttes for ekstrautstyr.

Produktsertifiseringsbevis utstedes til leverandøren for å dokumentere at produktsertifiserte komponenter samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009.

Leverandør av sertifiserte produkter utsteder produktsertifikat som skal leveres sammen med produktet.

Vi er stolt av laksen
facebook