Tel: (+47) 76 06 09 30

Sertifisering av serviceselskap

Sertifisering av serviceselskap dokumenterer kompetanse til å utføre tjenester ved flytende akvakulturanlegg og vurderinger rundt dette.

Sertifiseringen dokumenterer at:

• Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler og ekstrautstyr som inngår i det flytende akvakulturanlegget blir montert riktig sammen og tilpasset hverandre i samsvar med krav oppstilt i NS9415:2009, brukerhåndbøker og anleggssertifikat.

• Fortøyning til flytende akvakulturanlegg legges ut og er i samsvar med krav oppstilt i fortøyningsanalysen.

• Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning, ekstrautstyr og andre produktsertifiserte komponenter brukes og vedlikeholdes i samsvar med krav oppstilt i brukerhåndbok og NS9415:2009.

Vi er stolt av laksen
facebook