Tel: (+47) 76 06 09 30

Attestering

Kravene til dokumentasjon og sporbarhet blir stadig strengere. Derfor attesteres alle STIMs tjenester av kyndig personell.

Dette inkluderer blant annet:

  • Kontroll av brønnbåt etter vask
  • Helsekontroll/tilsynsbesøk på anlegg og slakteri
  • Kontroll av vaksinasjon og legemiddelbehandling
  • Diagnostiske analyser
  • Andre analyser

Relevante lover og forskrifter:

facebook