Tel: (+47) 76 06 09 30

Forskrivning av legemidler

STIM tilbyr rekvirering av vaksiner og legemidler, herunder eksempelvis avlusningsmidler og bedøvelsesmidler. Vi er behjelpelig med rådgivning og veiledning vedrørende bruk av legemidlene.

Vår rett til å rekvirere legemidler følges av et ansvar som tas på stort alvor i STIM. Det er reseptens utskriver som står til ansvar før, under, og etter behandling ved bruk av reseptbelagte midler. Alle våre veterinærer og fiskehelsebiologer innehar retten til rekvirering av legemidler.

Relevante lover og forskrifter:

facebook