Tel: (+47) 76 06 09 30

Hygienekontroll

STIM utfører mikrobiologisk hygienekontroll av brønnbåter, servicebåter og slakteri ved hjelp av ATP-målere. Inspeksjonen etterfølges av vask- og desinfeksjonsattest.

Disse kontrollene kan nå utføres ved hjelp av STIM sitt telemedisin- og fjerninspeksjonsystem STIM PRO, som innebærer at inspeksjonen kan utføres uten av fiskehelsepersonell er fysisk til stede for å utføre prøvetakingen.

I praksis betyr dette at mannskap på båtene fester en kamera- og kommunikasjonsenhet på hjelmen slik at fiskehelsepersonellet vårt i real-time kan gi råd og påse at prøvene tas på korrekt måte.

Nyvinningen innebærer at båtene slipper å gå til kai for å plukke opp en veterinær eller fiskehelsebiolog. Dermed unngås unødvendig reising og logistikk både for fiskehelsepersonell og kunde.

STIM leverer komplette utstyrspakker som inkluderer kommunikasjonsenheter, ATP-målere, mobilt bredbånd og software (STIM PRO).

Enkel gjennomføring

  • Tidspunkt for prøvetaking/kommunikasjon bookes på STIM PRO. Kommunikasjonsenheten vil kobles automatisk opp til vårt fiskehelsepersonell på det angitte tidspunktet.
  • Prøvetaking gjennomføres. Nå vil kommunikasjonsenheten fungere som STIMs øyne og ører på båten, og vi vil kunne overse gjennomføringen og kommunisere med personen som utfører den.
  • Dersom prøvene har godkjent resultat, sender STIM ut attest på e-post. Hvis ikke, avtales ny prøvetaking etter gjennomført nedvasking.

facebook