Tel: (+47) 76 06 09 30

Hygienekontroll

STIM utfører mikrobiologisk hygienekontroll av brønnbåter og slakteri ved hjelp av ATP-målere. Inspeksjonen etterfølges av vask- og desinfeksjonsattest.

Samme type kontroller utføres i eksempelvis servicebåter og slakterier.

Brønnbåter kan bidra til smittespredning på flere måter; ved transport av fisk som var smittet før den ble tatt inn i båten, ved inntak av sjøvann som inneholder infeksiøse agens, smittespredning fra båtens avløpsvann til forbipasserende anlegg, eller ved mangelfulle rutiner for renhold og desinfeksjon av båten mellom transportoppdrag.

Vi er stolt av laksen
facebook