Tel: (+47) 76 06 09 30

Hygienekontroll

STIM utfører mikrobiologisk hygienekontroll av brønnbåter og slakteri ved hjelp av ATP-målere. Inspeksjonen etterfølges av vask- og desinfeksjonsattest.

Samme type kontroller utføres i eksempelvis servicebåter og slakterier.

Brønnbåter kan bidra til smittespredning på flere måter; ved transport av fisk som var smittet før den ble tatt inn i båten, ved inntak av sjøvann som inneholder infeksiøse agens, smittespredning fra båtens avløpsvann til forbipasserende anlegg, eller ved mangelfulle rutiner for renhold og desinfeksjon av båten mellom transportoppdrag.

facebook