Tel: (+47) 76 06 09 30

Oppfølging av lusetelling og avlusing

STIM er behjelpelig ved faglig oppfølging knyttet til lusetelling samt gjennomføring av avlusing.

Relevante lover og forskrifter:

FOR 2007-01-16 nr 50: Forskrift om bruk av legemidler til dyr

Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg

LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd

facebook