Tel: (+47) 76 06 09 30

Smoltstatusrapport

I forkant av sjøutsett av smolt vurderes smolten med hensyn på sjøvannstilpasning, ytre parametere, helsestatus og sykdomshistorie. I etterkant utsendes en rapport som følger fisken til sjølokaliteten.

facebook