Tel: (+47) 76 06 09 30

Fjerninspeksjon

STIM PRO er systemet vårt for sømløs fjern-kommunikasjon med brønnbåter, servicebåter, slakterier og akvakulturanlegg.

Systemet innebærer umiddelbar tilgang til fiskehelsepersonellet vårt, som uavhengig av geografiske avstander kan overse og vurdere prøvetaking og prøveresultater, gi råd, samt bidra med viktige vurderinger knyttet til konkret fiskehelserelatert problemløsning.

I praksis betyr dette at ansatte ute på anlegg eller båter tar på seg en kamera- og kommunikasjonsenhet som fungerer som øyne og ører for STIMs fiskehelsepersonell. Med real-time overføring av video og lyd er det enkelt å forklare en gitt situasjon og be om råd knyttet til konkrete problemstillinger. Systemet reduserer responstiden betraktelig i tilfeller der viktige beslutninger må tas hurtig, og er tidsbesparende for både kunder og fiskehelsepersonell i tilfeller der man tidligere har måttet reise i timevis for å utføre enkle kontroller.

Begge hender fri

Det at kommunikasjonsenheten er montert på hjelmen/hodet til kunden på anlegget eller båten, gjør at vedkommende har begge hendene fri og kan utføre alle nødvendige oppgaver som normalt. På en miniskjerm på enheten kan han eller hun selv se videoen som videokameraet generer, slik at det er enkelt å bestemme det riktige utsnittet for videooverføringen.

STIMs fiskehelsepersonell følger videooverføringen på sin egen skjerm og har muligheten til å ta høykvalitets stillbilder fra videostreamen. Dette lagres automatisk i mappen for den spesifikke konsultasjonen. Bildet kan også sendes tilbake og vises på kommunikasjonsenhetens miniskjerm.

Ved å logge inn på STIM PRO på nettsiden vår, oppnår kundene tilgang til systemet. Her booker man tid for neste konsultasjon, og kommunikasjonsenheten vil da automatisk kobles opp mot vårt fiskehelsepersonell på det angitte tidspunktet.

Dokumentsenter

I STIM PRO laster kunden opp dokumenter eller filer som er nødvendige eller av interesse for fiskehelsepersonellet å se, samtidig som viktig informasjon fra konsultasjonene kan lagres for ettertiden på samme sted, eksempelvis prøveresultater, bilder, attester, rapporter etc.

Plattformen muliggjør videre at flere kan delta i kommunikasjonen, eksempelvis kundens eget fiskehelsepersonell eller andre fagfolk som kan bidra i viktige vurderinger.

Internkommunikasjon

Kunden har full mulighet til å bruke STIM PRO også til intern kommunikasjon. I situasjoner der visuelle gjengivelser er nødvendige for å gjøre viktige avklaringer vil STIM PRO fungere som et godt verktøy og spare internt personell for unødig reisetid. Dersom kunden ønsker å bruke systemet til kommunikasjon med tredjepart, krever dette godkjenning fra STIM.

STIM leverer komplette utstyrspakker som inkluderer kommunikasjonsenheter, mobilt bredbånd, programvare samt utstyr som ATP-målere i tilfeller der utstyret skal brukes til hygienekontroller.

Kontaktpersoner:

 

Henrik Hareide

COO Kunnskapstjenester

Thomas Pettersen

Forretningsutvikler
Vi er stolt av laksen
facebook