Tel: (+47) 76 06 09 30

Vaksine- og bivirkningskontroll

Kontrollen etterfølges av en rapport som innbefatter beskrivelse og vurdering av vaksinering. I etterkant av sjøsetting følges fisken opp med tanke på vaksinebivirkninger.

Relevante lover og forskrifter:

FOR 2007-01-16 nr 50: Forskrift om bruk av legemidler til dyr

FOR 2008-06-17 nr 819: Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr

LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd

facebook