Tel: (+47) 76 06 09 30

Lokalitetsundersøkelser

STIM tilbyr lokalitetsundersøkelser etter NS 9415:2009. Videre formidler vi utføring av fortøyningsanalyse og akkreditert anleggssertifikat.

NYTEK-forskriften pålegger alle flytende akvakulturanlegg i sjø å gjennomføre en akkreditert lokalitetsundersøkelse som oppfyller kravene fastsatt i NS 9415:2009. Denne standarden har til hensikt å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feil bruk av flytende oppdrettsanlegg. I NS 9415 stilles det krav til utforming av oppdrettsanlegg, samt hvordan dette skal dokumenteres. Standarden innebefatter også beregnings- og prosjekteringsregler.

Lokalitetsundersøkelsen beskriver naturgitte forhold som virker inn på lokaliteten og vurderinger som skal gjøres. Blant annet foretas målinger av strømforhold gjennom en måned, beregninger av 50-års strøm (8 retninger), strøklengder (8 retninger), beregning av effektive strøklengder og beregninger av 50-års bølgehøyde- og lengde. I tillegg til dette gjøres det vurderinger og beregninger av isforhold og bunnforhold på lokaliteten, og eventuelt en egen dønningsanalyse.

Kontaktperson:

Jan Arne Holm

Seniorrådgiver Fiskehelse og Miljø
facebook