Tel: (+47) 76 06 09 30

Rådgiving industriutslipp

STIM tilbyr vår ekspertise til alle typer industri med utslipp til sjø, både nasjonalt og internasjonalt.

Teamet vårt har bred kompetanse og lang erfaring med dialog opp mot relevante myndigheter, både med tanke på søknadsprosesser, håndtering av utilsiktede og regulære utslipp og utslippsovervåking, planlegging av miljøovervåking og rapportering. 

Både store og små industribedrifter har behov for kunnskap om bakgrunnsnivå før en bestilt operasjon tar til, og en vurdering av hvordan det miljømessige fotavtrykket kan minimeres og vurderes. 

STIM tilbyr å være den nøytrale tredjeparten som gjør de gode vurderingene for å sikre best mulige miljømessige løsninger.  

Kontaktperson:

Anne Christine Knag

Økotoksikolog
Vi er stolt av laksen
facebook