Tel: (+47) 76 06 09 30

Vi ses på Aquanor!

Møt oss på stand D-321, og bli kjent med hele bredden av våre produkter og tjenester.

I år som i fjor bruker STIM sammen med søsterselskapene ACD Pharma og Polarfeed, 120 kvadratmeter sentralt plassert i D-hallen, på å presentere oss for verden.

Her er litt av det vi viser fram på årets messe:

SuperSmolt Feed Only: STIMs egenutviklede teknologi for produksjon av tidligere smolt, større smolt og synkrone fiskegrupper som presterer godt både før og etter utsett.

Legemidler og distribusjon: STIM er Norges fremste totalleverandør av legemidler, medisinfôr og øvrige fiskehelseprodukter til havbruksnæringen. Vi leverer raskt, trygt og effektivt til kunder langs hele kysten.

Tekniske tjenester: Siden sist har STIM etablert en avdeling for tekniske havbrukstjenester. STIM Teknisk er et fullverdig inspeksjons- og sertifiseringsorgan og har landets bredeste akkreditering innen tekniske havbrukstjenester.

Fjerninspeksjon: STIM utfører hygienekontroll på brønnbåter og servicebåter ved hjelp av fjerninspeksjon. Robuste kommunikasjonsenheter med overføring av lyd og video, samt vår egenutviklete app STIM Pro, gjør at fiskehelsepersonellet vårt kan kommunisere direkte med kunden i real-time. Vi tar selvsagt med oss utstyret til Trondheim og er klare til å demonstrere hvordan det fungerer.

Fiskefôr: Norges eneste norskeide fiskefôrprodusent Polarfeed er selvsagt til stede på standen vår. Vår filosofi innen fôr er den samme som innen alt annet vi gjør, nemlig å alltid sette fiskens helse først. I tråd med dette produseres høymarint kvalitetsfôr fra startfôring til slakt; fôr som gir frisk fisk, rask vekst og sluttprodukt av topp kvalitet.

Fiskehelsetjenester: STIMs dyktige veterinærer og fiskehelsebiologer utfører helsekontroller, akuttbesøk og en rekke øvrige fiskehelsetjenester til oppdrettere langs hele kysten. Vårt perspektiv er helhetlig, gjennom tett samarbeid med våre fagfolk på øvrige felter.

Miljøtjenester: STIM utfører akkrediterte lokalitetsundersøkelser, B- og C-undersøkelser samt en rekke øvrige tjenester knyttet til undersøkelse og overvåking av det marine miljø.

Rådgiving: STIM utgjør et unikt kompetansemiljø med tung ekspertise innen fiskehelse, smoltproduksjon, havmiljø, ernæring, biologisk forskning og farmasi. STIM har også kompetansen som gjør oss til en nyttig partner i saker som krever dialog med sektormyndigheter.

Bakteriofager: Fagmiljøet fra ACD Pharma er med for å presentere arbeidet vårt innen bakteriofager. CUSTUS®YRS var vårt første godkjente produkt basert på egen forskning på bruk av bakteriofager i akvakultur. CUSTUS®YRS hindrer utbrudd av yersiniose ved å effektivt fjerne bakterien Yersinia Ruckeri fra biofilter, brønnbåter og produksjonsvann, og hindrer utbrudd av yersiniose. Vi nærmer oss nå feltstudier for et nytt produkt som angriper bakterien som gir vintersår hos fisk. Lær mer om det på stand D-321!

Helheten: Alt henger sammen med alt innen biologisk produksjon av fisk, og det er viktigere enn noen gang å se sammenhengene. For STIM er helheten det viktigste produktet vi leverer. Du finner den igjen i alle råd vi gir, alle tjenester vi tilbyr og i alt annet vi gjør.

Vi er stolt av laksen
facebook