STIMs fiskehelseteam består av dyktige veterinærer og fiskehelsebiologer som brenner for faget sitt og for fisken i norske merder.

Med avdelinger i Tromsø, Harstad, Trondheim, Florø og Bergen bygger STIM sterke fagmiljøer innen fiskehelse, som er oppdatert på lokale utfordringer og tett på kundene langs hele kysten.

STIMs fiskehelseteam skal være faglig i front, og jobber tverrfaglig med øvrige fagteam i STIM for å bygge kompetanse på alle forhold som kan påvirke fiskens helse og velferd.

STIMs fiskehelsetjenester omfatter alt fra forskriving av legemidler og attestering, til helsekontroller, diagnostikk, vaksinekontroller og smoltstatusrapporter.

For gjennomføring av hygienekontroller på brønnbåt, kan fjerninspeksjonssystemet STIM PRO benyttes. Det innebærer at inspeksjonen kan utføres uten av fiskehelsepersonell er fysisk til stede for å utføre prøvetakingen. Dette kan gi store besparelser i form av tid og penger for kundene, samtidig som kvaliteten i tjenesten ivaretas gjennom de nødvendige sjekklister og kvalitetsprosedyrer.

Våre tjenester

Se nærmere på våre tjenester innen fiskehelse.