Tel: (+47) 76 06 09 30

Glimt fra Lofotseminaret 2022

Lofotseminaret 2022 ble en særdeles lærerik og fin opplevelse. Tusen takk til alle deltakere og foredragsholdere!

I alt 17 foredragsholderne utgjorde fagprogrammet på Lofotseminaret 2022, der vi gikk i dybden på flere viktige områder.

PDF av de fleste presentasjonene finner du her.

Om programmet

I en tid med stor usikkerhet rundt råvaretilgang og prisutvikling var det naturlig å vie tid til dette på Lofotseminaret 2022. Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse og ekspert på globalt landbruk og råvaremarkedet, innledet med et foredrag som gav oss verdifull innsikt i råvareverdenen og noen kvalifiserte råd om hva vi kan forvente i månedene og årene som kommer.

H. Willam Harris fra Optimal/Green Plains og Thomas Vian Pettersen fra Polarfeed tok råvaretemaet videre, med fokus på ernæringskvalitet, innovasjon og klimaavtrykk. Avslutningsvis første dag snakket Rune Sandvik fra Erko Settefisk og Mathias Andersen fra STIM om smoltifisering, og da spesifikt metode og resultater knyttet til produksjon av storsmolt på ferskvann.

Bjørn Sørgård fra Advokatfirmaet Haavind innledet dag 2 med en oppdatering rundt de stadig skiftende rammebetingelsene for havbruksnæringen, før Jesse Trushenski fra amerikanske Riverence presenterte viktige perspektiver på fiskevelferd og vårt ansvar overfor produksjonsdyr. Dagens første sesjon ble avsluttet av direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet.

For chilenske Salmones Camanchaca presenterte Dag Valderhaug foredraget Features of Chilean Salmon Farming, før Lofotseminaret fikk sitt første torskeforedrag på mange år. Rune Eriksen fra Norcod viste til gode resultater og nye måter å jobbe på som gir nytt håp for en torskeoppdrettsnæringen.

Vintersår og andre sårsykdommer fortsetter å være et stort problem i næringen, både med tanke på fiskevelferd og nedklassing av store mengder fisk. Dette ble naturligvis et viktig tema på seminaret med foredrag fra Cecilie Isachsen Lie fra Cermaq, Eivind Isdal fra Vaxxinova, som presenterte autogene vaksiner som et mulig tiltak, og Hans Petter Kleppen fra ACD Pharma som presenterte arbeidet med bakteriofager mot vintersårbakterien Moritella.

Den siste sesjonen bød på teknologiske løsninger for landbasert oppdrett, ved Ingegjerd Eidsvik fra Artec Aqua, lus og lusebehandling, ved Carolina Faune Cartes fra Benchmark Animal Health og avslutningsvis et både humoristisk og tankevekkende innlegg av Kjell Bjordal med tittelen Naturbasert verdiskaping - navigasjon i den grønne jungelen.

Vi er stolt av laksen
facebook