Tel: (+47) 76 06 09 30

Plan- og arealtjenester

Våre erfarne konsulenter yter bistand i spørsmål knyttet til kommunale arealplaner, dispensasjoner og lokalitetsklarering.

Mange oppdrettere kan oppleve kontakten med offentlige myndigheter som en labyrintisk papirmølle.

Plan- og arealavdelingen vår bidrar til å forenkle prosessene og øke suksessraten i viktige arealsaker. Vi har konsulenter med den riktige arealfaglige bakgrunnen, i tillegg den relevante erfaringen fra offentlig forvaltning.

I STIM jobber avdelingene sammen, slik at vi på en effektiv måte kan gjøre hele jobben for kunden ved søknad om endringer på en oppdrettslokalitet eller søknad om etablering av en ny lokalitet. Det betyr at vi påtar oss alt fra det praktiske arbeidet rundt prøvetaking, strømmålinger og analyser, til å bidra med vurderinger av lokalitetens egnethet samt setter opp en ryddig og fullstendig søknad med solide faglige vurderinger.

Vi kan bidra på mange måter i arealsaker.

Kommuneplanprosesser. For oppdrettere med interesse for nye lokaliteter i et område er det viktig å delta aktivt i slike planprosesser. Vi bidrar i utformingen av innspill til planprosessene, med relevante vurderinger, dokumentasjon og argumentasjon.

Dispensasjonssaker. I tilfeller hvor oppdretteren må søke dispensasjon fra en gjeldende plan, kan vi bidra til å utforme søknader som hensyntar krav og regelverk og øker sjansen for å lykkes.

Lokalitetsklarering. I prosesser med lokalitetsklarering er flere offentlige myndigheter involvert. Vi vurderer områdets egnethet og aktuelle motstridende interesser og verdier. Vi leverer også vurderinger av behov for konsekvensutredning, aktuelle tilleggsutredninger, samt kartlegging av miljøforhold ved ønsket lokalitet.

Kontaktperson:

Marianne Bøe

Leder Plan og Areal

Vi er stolt av laksen
facebook