Tel: (+47) 76 06 09 30

Destruksjonsordning for legemidler

STIM sin destruksjonsordning innebærer enkel retur av vaksiner, bedøvelse, rognbehandling og badeavlusingsmidler. Dette er potensielt miljøskadelige produkter og skal leveres til et godkjent avfallsanlegg for destruering.

Hos oss bestiller du esker for pakking av rester og ubrukte legemidler. Når esken er full kontaktes STIM for henting.

E-post: salg@stim.no | Telefon: 76 06 09 30

Skjema for legemiddelretur. Dette fylles ut og lagres i selskapets internkontrollsystem. En kopi legges ved esken ved retur.

Prosedyre for klargjøring og bestilling

Vi er stolt av laksen
facebook