Tel: (+47) 76 06 09 30

SuperSmolt FeedOnly

SuperSmolt FeedOnly gir en forutsigbar og synkron smoltifisering. Metoden sikrer god fiskevelferd etter utsett og fisk som spiser og vokser fra første dag i sjø.

Mangelfull smoltifisering har vært en av havbruksnæringens mest gjenstridige utfordringer. En dårlig smoltifisert fisk utsatt i sjøen vil oppleve fysiske plager og stress, spise dårlig og være dårlig rustet til å takle kjente helse- og stressutfordringer i sjøfasen.

SuperSmolt FeedOnly har løst disse kjente utfordringene knyttet til smoltifisering av laks. Smoltifiseringen er nå enkel og forutsigbar og gir gode resultater i sjøen hver gang.

SuperSmolt motbeviste negativ hypotese (Kyst.no)

Fakta om SuperSmolt FeedOnly

  • SuperSmolt-fôret inneholder fritt tryptofan som via hjernen stimulerer fisken til å smoltifisere, og en sammensetning av ioner og aminosyrer som sørger for god osmoregulering og samtidig hindrer desmoltifisering.
  • SuperSmolt FeedOnly gir en rask og fullstendig smoltifisering under fullt lys, uten behov for mørkestimuli. Det gir jevn utfôring uten fôraggresjon, og ikke minst mindre belastning på biofilter i RAS-systemer.
  • SuperSmolt FeedOnly er ikke bare et smoltifiseringsverktøy, men også en mulighet til å holde fisken i smoltvinduet over lang tid. Dette gjør smoltproduksjonen tryggere og mer fleksibel, og gir én bekymring mindre når det kommer til utsettelser av sjøoverføring eller andre forskyvninger i produksjonen.
  • Ved å bruke SuperSmolt FeedOnly kan man produsere storsmolt uten bruk av brakkvann. Det reduserer risikoen i forhold til H2S og patogener som kan komme inn i anlegget via sjøvannet.
  • SuperSmolt-teknologien er velprøvd og gjennomdokumentert, og har blitt brukt til smoltifisering av over 450 millioner fisk verden over.

Kontaktpersoner

Stian Lernes

Salgsansvarlig Midt-Norge

Karl Ove Reinsnes

Salgssjef
facebook