Tel: (+47) 76 06 09 30

Multiverktøy for settefiskproduksjon

SuperSmolt Feed Only gir effektiv og synkron smoltifisering. Metoden utgjør et kvalitetsmessig sjumilssteg for bedre fiskevelferd og lønnsomhet i produksjonen.

Supersmolt Feed Only

Det er ingen tilfeldighet at dødeligheten etter første måned i sjø har blitt vesentlig redusert parallelt med introduksjonen av SuperSmolt Feed Only i 2015.

  • SuperSmolt-fôret inneholder fritt tryptofan som via hjernen stimulerer fisken til å smoltifisere, og en sammensetning av ioner og aminosyrer som sørger for god osmoregulering og samtidig hindrer desmoltifisering.
  • Fisk som går på SuperSmolt-programmet kan holdes i smoltvinduet på nærmest ubestemt tid, uten å desmoltifisere. Dette gjør det enkelt å produsere fiskegrupper hvor samtlige fisk har solid smoltstatus før utsett.
  • En frisk fiskegruppe med homogen smoltstatus spiser godt fra dag 1 i sjø, og har de beste forutsetninger for å håndtere helse- og stressutfordringer i sjøfasen.
  • SuperSmolt Feed Only gir en rask smoltifisering under fullt lys, og dermed heller ingen vekstreduksjon på grunn av mørkestimuli. Det betyr 3-4 uker tidligere utsett, eventuelt produksjon av cirka 20 prosent større smolt til utsett på samme tidspunkt.
  • Ved produksjon av storsmolt er SuperSmolt Feed Only er et effektivt alternativ dersom en vil unngå den biologiske risikoen assosiert med sjøvannsinnblanding.
  • Redusert produksjonstid både på land og i sjø gjør at SuperSmolt Feed Only kan utgjøre så mye som 10 millioner kroner ekstra på bunnlinja per million utsatte fisk, sammenlignet med tradisjonelt smoltifisert fisk.
  • SuperSmolt-teknologien er velprøvd og gjennomdokumentert, og har blitt brukt til smoltifisering av over 400 millioner fisk verden over.

Kontaktpersoner

Stian Lernes

Kundekonsulent Midt-Norge

Thoralf Solberg

Regionansvarlig Vestlandet

Karl Ove Reinsnes

Markedssjef
Vi er stolt av laksen
facebook