Tel: (+47) 76 06 09 30

STIM PRO Hygienekontroll

STIM utfører mikrobiologisk hygienekontroll av båter og anlegg ved hjelp av fjerninspeksjonsystemet STIM PRO, som innebærer at inspeksjonen kan utføres uten at fiskehelsepersonell er fysisk til stede for å utføre prøvetakingen.

I praksis betyr dette at mannskap på båtene fester en kamera- og kommunikasjonsenhet på hjelmen slik at fiskehelsepersonellet vårt i real-time kan gi råd og påse at prøvene tas på korrekt måte.

Inspeksjonen etterfølges av vask- og desinfeksjonsattest.

Bruk av STIM PRO innebærer at båtene slipper å gå til kai for å plukke opp en veterinær eller fiskehelsebiolog. Dermed unngås unødvendig reising og logistikk både for fiskehelsepersonell og kunde.

STIM leverer komplette utstyrspakker som inkluderer kommunikasjonsenheter, ATP-målere, mobilt bredbånd og software (STIM PRO).

Enkel gjennomføring

  • Tidspunkt for prøvetaking/kommunikasjon bookes på STIM PRO. Kommunikasjonsenheten vil kobles automatisk opp til vårt fiskehelsepersonell på det angitte tidspunktet.
  • Prøvetaking gjennomføres. Nå vil kommunikasjonsenheten fungere som STIMs øyne og ører på båten, og vi vil kunne overse gjennomføringen og kommunisere med personen som utfører den.
  • Dersom prøvene har godkjent resultat, sender STIM ut attest på e-post. Hvis ikke, avtales ny prøvetaking etter gjennomført nedvasking.
Vi er stolt av laksen
facebook