Tel: (+47) 76 06 09 30

Miljøtjenester

STIM utfører akkrediterte lokalitetsundersøkelser, B- og C-undersøkelser samt en rekke øvrige tjenester knyttet til overvåking og undersøkelse av det marine miljø.

Våre marinbiologer, taksonomer og øko-toksikologer utgjør et ledende fagmiljø, og leverer tjenester til havbruksnæringen langs hele kysten, så vel som til industri, offshore petroleum, fylker og kommuner.

STIM Miljø Bergen er sertifisert i henhold til ISO 14001 Miljøledelse.

STIM TEAM Miljø

facebook