Tel: (+47) 76 06 09 30

Vaksiner og legemidler

Som totalleverandør av vaksiner, legemidler, medisinfôr og fiskehelseprodukter til norsk havbruksnæring er vi dedikert til å løse de utfordringene kundene våre måtte ha. Vi jobber aktivt opp mot legemiddelprodusentene for å sikre leveranser selv når det er knapphet i markedet.

Helt fra vi på 90-tallet var de første til å tilby oljebaserte vaksiner, har vi hatt sterkt fokus på innovasjon - både vår egen og andres - og vi posisjonerer oss tidlig i markedet for å sikre tilgang til nye produkter.

Vi strekker oss langt for å sikre kvalitet, blant annet med vårt eget distribusjonssystem med temperaturkontroll som leverer vaksiner direkte ut til kundene. Vi tilbyr vaksinekjøleskap for sikker videre oppbevaring av vaksinene ute på anlegg.
Skriv ut standardresept

Badeavlusning

Ectosan Vet

Til behandling av infestasjon med preadulte og adulte lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Preparatet skal kun benyttes som en del av en total bekjempingsstrategi mot fiskelus, der også andre kontrolltiltak inngår. Virkestoff: Imidakloprid.
SikkerhetsdatabladPakningsvedlegg og preparatomtale

Alpha Max

For behandling av adulte og preadulte stadier av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på atlantisk laks (Salmo salar) og regnbueørret (Oncorhynchus mykiss). Virkestoff: Deltametrin.
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Salmosan

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus species) på atlantisk laks. Virkestoff: Asametifos.
Pakningsvedlegg og preparatomtale

Bedøvelse

Finquel vet.

Sedasjon og anestesi av atlantisk laks, regnbueørret og forsøksvis torsk i forbindelse med vaksinering og håndtering (f.eks. sortering, veiing, stryking etc.). Virkestoff: Metakain.
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Tricaine Pharmaq

Veterinærpreparatet oppløses i vann og brukes i et immersjonsbad for sedasjon, immobilisering og anestesi av akvariefisk og fisk beregnet for humant konsum, ved: vaksinering, transport, veiing, merking, klipping, stryking av avlsfisk, blodprøvetagning og ved kirurgiske inngrep.. Virkestoff: Metakain.
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Benzoak vet.

Anestesi og sedasjon av laks og ørret. Virkestoff: Benzokain.
Pakningsvedlegg Sikkerhetsdatablad 

AQUI-S vet.

For sedasjon og anestesi av atlantisk laks og regnbueørret i forbindelse med håndtering (sortering, flytting, transport, telling av lakselus, stryking av stamfisk) og ved vaksinering. Virkestoff: Isoeugenol.
Pakningsvedlegg, preparatomtale og sikkerhetsdatablad

Medisinfôr

Kur mot bendelorm

Medisinfôr til bekjempelse av bendelorm.

Fôr til avlusing

Medisinfôr til bekjempelse av lakselus.

Vaksiner

ALPHA JECT Micro 7 ILA

Injeksjonsvaksine. Til aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose), Moritella viscosa (vintersår), IPNV (infeksiøs pankreasnekrose) og ILAV (infeksiøs lakseanemi).
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Clynav

Plasmidvaksine. Stimulerer aktiv immunitet mot salmonid alfavirus subtype 3 (SAV3). Aktiv immunisering for å redusere hemming av daglig tilvekst, samt redusere dødelighet og lesjoner i hjerte, pankreas og skjelettmuskulatur forårsaket av pankreassykdom etter smitte med SAV3.
Preparatomtale og pakningsvedleggSikkerhetsdatablad

ALPHA JECT 3000

Injeksjonsvaksine. Reduksjon av dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose) og Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) i atlantisk laks.
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

ALPHA JECT Micro 6

Injeksjonsvaksine. Til aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose), Moritella viscosa (vintersår) og IPNV (infeksiøs pankreasnekrose).
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

ALPHA JECT 6-2

Injeksjonsvaksine. Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose), Moritella viscosa (vintersår) og IPNV (infeksiøs pankreasnekrose).
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

ALPHA JECT 5-3

Injeksjonsvaksine. Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) og Moritella viscosa (vintersår).
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Alpha ERM Salar Dip

Immersjonsvaksine. Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Yersinia ruckeri (yersiniose) serotype O1b.
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Alpha ERM Salar Injection

Injeksjonsvaksine. Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Yersinia ruckeri (yersiniose) serotype O1b.
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

ALPHA JECT Micro 1 PD

Injeksjonsvaksine. Til aktiv immunisering av atlantisk laks, for å redusere dødelighet, lesjoner i hjerte og pankreas, samt for å redusere hemming av tilvekst forårsaket av pankreassykdom (PD).
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

ALPHA JECT Micro 5

Injeksjonsvaksine. Aktiv immunisering for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med Aeromonas salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum serotype O1 og O2a (klassisk vibriose) og Moritella viscosa (vintersår).
Pakningsvedlegg og sikkerhetsdatablad

Andre legemidler

Pyceze

Forebygge oppvekst av sopp (Saprolegnia spp.) ved forventet eller kjent smitte på rogn fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett, forebygge eller redusere soppinfeksjon (Saprolegnia spp.) på atlantisk laks og regnbueørret som holdes i ferskvann. Preparatet er mest effektivt når det brukes ved første tegn på infeksjon.
Sikkerhetsdatablad

Aquacen Formaldehido 380 MG/ML

Formalin for veterinærmedisinsk bruk.
Sikkerhetsdatablad
facebook