Tel: (+47) 76 06 09 30

Regulatorisk rådgiving

Havbruksnæringen opplever en kontinuerlig utvikling av det regulatoriske rammeverket. Det kan gi utfordringer som vi kan hjelpe med.

Utviklingen gjelder både tildelings- og driftsregelverk, så vel som nye lover og forskrifter og endringer i forvaltningspraksis. Særlig aktuelt er: 

  • Nye tillatelsestyper 
  • Nye driftsformer og ny teknologi 
  • Bruk av funksjonskrav og krav om internkontroll 
  • Implementering av europeisk regelverk 
  • Økte sanksjonsmuligheter 

Vi er opptatt av å løse utfordringene industrien står ovenfor og kan bistå i håndtering av regulatorisk risiko, og tilbyr rådgiving innenfor blant annet: 

  • Rammebetingelser og regulatoriske endringer 
  • Compliance og risikostyring 
  • Forvaltningsprosesser og søknader
  • Myndighetskontakt

Vi tilbyr tverrfaglig rådgiving bygget på 30 års erfaring og Norges bredeste kompetanse - til støtte for havbruket. 

Kontaktperson

Henrik Rye Jakobsen

Leder STIM Kunnskapstjenester

Christian Hagerup Reinshol

Rådgiver
Vi er stolt av laksen
facebook