Tel: (+47) 76 06 09 30

-Kjører alt på SuperSmolt

Eier og produksjonssjef Jakob Blom på Blom Fiskeoppdrett er ikke i tvil om hvilken metode for smoltifisering som er best både for fisken og driftsøkonomien.

-All fisken vi har på gjennomstrømming kjører vi på SuperSmolt FeedOnly. Erfaringen er at vi treffer mye bedre på smoltvinduet. Har du en synkronisert fisk ved utsett begynner den å ete med en gang og trives i sjøen. Da henter vi inn kostnaden ganske fort, sier oppdrettsnestoren.

Tidlig i vår overførte Blom Settefisk grupper på henholdsvis 700.000 og 600.000 fisk til to av Blom Fiskeoppdretts lokaliteter.

-Det ser veldig bra ut. Fisken var godt i overflata med en gang etter utsett, sier han.

Stimulerer hjernen

SuperSmolt inneholder fritt tryptofan som via hjernen stimulerer fisken til å smoltifisere. I tillegg vil riktig sammensetting av ioner og aminosyrer i SuperSmolt-fôret stimulere de såkalte kalsiumsensorreseptorene i fisken. Dette påvirker både osmoregulering og smoltifiseringen, og det er kunnskapen om dette som danner grunnlaget for SuperSmolt-teknologien. Metoden kan gjennomføres under fullt lys for å opprettholde optimal vekst.

Blom Settefisk har lang erfaring med metoden etter å ha brukt SuperSmolt FeedOnly gjennom flere år. I fjor ble ett kar holdt utenfor og tenkt smoltifisert kun ved hjelp av lysstyring. Når det planlagte tidspunktet for utsett nærmet seg måtte planen revurderes.

-Vi så at deler av fiskegruppen ikke hadde nådd smoltvinduet samtidig som deler av gruppen var desmoltifisert. Vi endte opp med å sette også dette karet på SuperSmolt FeedOnly for å synkronisere gruppa før utsett, sier Blom.

Fisk som får SuperSmolt FeedOnly kan holdes i smoltvinduet på nærmest ubestemt tid. Dermed blir det også enkelt å synkronisere gruppen. Alle individene får tid til å oppnå god smoltstatus uten fare for at fisken som var tidligst ute begynner å desmoltifisere.

Salgssjef i STIM, Karl Ove Reinsnes, sier erfaringene fra Blom Fiskeoppdrett på en god måte beskriver verdien av metoden.

De største fordelene er i sjøen

-Det er jo først og fremst etter utsett i sjø at vi ser de virkelige fordelene med SuperSmolt FeedOnly. Både med tanke på fiskevelferd og framfor alt vekst i sjø er det gull verdt at fiskegruppen har en god og synkronisert smoltstatus, sier han.

Mye kan tyde på at fisk som får SuperSmolt FeedOnly opplever å være i et sjøvannsmiljø allerede før den er satt ut i sjøen.

-Allerede i settefiskanlegget ser vi at det skjer en viktig remodellering av kloridcellene i gjellene. På lysstyrt smolt ser vi ikke de samme endringene før noen dager etter utsett, sier Reinsnes.

Fiskegrupper smoltifisert ved hjelp av SuperSmolt FeedOnly har typisk under 1 prosent dødelighet etter tre måneder i sjø.

Vi er stolt av laksen
facebook