Tel: (+47) 76 06 09 30

Klager og anker

Definisjoner:

Anke: Tilbakemelding fra kunde om å få overprøve en beslutning fattet av STIM kunnskapstjenester.

Klage: Uttrykk for misnøye, bortsett fra anke, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til STIM Kunnskapstjenester.

Behandlingsprosess:

Anke/klage registreres, og skriftlig tilbakemelding om mottatt anke/klage, info om prosessen og forventet behandlingstid, gis.

Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes. STIM Kunnskapstjenester har som mål å behandle alle anker/klager innen rimelig tid, maks 15 arbeidsdager.

Oppdragsgiver har anledning til å påklage beslutninger fattet av STIM Kunnskapstjenester etter ankebehandling.

Referanser:

ISO 17020 / ISO 17065

Last ned skjema for klager og anker her

Klager/anker sendes til: teknisk@stim.no

Vi er stolt av laksen
facebook