Tel: (+47) 76 06 09 30

Lofotseminaret gjenoppstår!

Lofotseminaret ble først avlyst på grunn av koronasituasjonen. Nå blir det seminar likevel, og det allerede i august.

Etter avklaringer med kommunelegen og beredskapskoordinatoren i Vestvågøy er det nå gitt grønt lys for gjennomføringen av Lofotseminaret 12.-14. august.

Påmelding her

Seminaret vil bli noe annerledes enn normalt, ettersom det må planlegges for sosial distanse og store mengder håndvask, men vi er trygge på at vi kan lage et seminar som er minst like lærerikt og hyggelig som det bruker å være. Det er nedsatt en smitteverngruppe som jobber med å gå gjennom alle forhold rundt seminaret for å sikre at dette blir gjennomført på en ansvarlig og god måte.

En eventuell negativ utvikling i smittesituasjonen kan selvsagt gjøre at planene må endres enda en gang, men det håper og tror vi at vi skal slippe.

Som vanlig legger vi nå mye arbeid i å sette sammen et tettpakket faglig program som adresserer alle laksens livsfaser og som skal bidra til positiv utvikling i næringen.

Mest av alt ser vi fram til å endelig få tilbringe litt tid sammen, diskutere, flire og snakke fag.

Vi ses på seminar!

Vi er stolt av laksen
facebook