Tel: (+47) 76 06 09 30

Ny havbruksutdanning i Lofoten

Havbruksakademiet Nord samlokaliseres med STIMs nye hovedkontor og bakteriofagfabrikk på Leknes, og ønsker de første elevene velkommen høsten 2022.

STIM er stolt medeier i Havbruksakademiet Nord, en ny privat videregående skole med godkjenning etter friskoleloven. Skolen skal tilby et 3-årig utdanningstilbud innen akvakultur, og på den måten bidra til flere kloke hoder og dyktige hender i framtidas havbruksnæring.

Øvrige eiere er Søren Fr. Voie og Campus BLÅ, som har etablert en tilsvarende skole i Brønnøysund. Erfaringene fra Helgeland er meget gode, med høye søkertall og ingen (!) elevfrafall.

Ingen geografiske begrensinger gjelder i inntaket, slik at elever fra hele Norge vil kunne søke om studieplass. Ved fullføring av det tredje påbyggingsåret, vil elevene ha studiekompetanse til å fortsette eventuelle studier på universitet eller høgskole.

Etableringen er støttet av en samlet havbruksnæring i regionen.

For STIM er engasjementet i Havbruksakademiet Nord en naturlig videreføring av vårt eget syn på kunnskap og kompetanse som de viktigste ressursene for videreutvikling av næringen vi er en del av.

Den videregående skolen på Leknes er organisert som et ideelt selskap der alle offentlige tilskudd og elevbetalinger skal komme elevene til gode.

Forberedelsene for oppstart av det nye skoletilbudet i 2022 er godt igang. Trond Jørgensen er ansatt som skolens rektor og rekruttering av det øvrige kollegiet pågår.

Vi er stolt av laksen
facebook