Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

AQUI-S vet.

For sedasjon og anestesi av atlantisk laks og regnbueørret i forbindelse med håndtering (sortering, flytting, transport, telling av lakselus, stryking av stamfisk) og ved vaksinering. Virkestoff: Isoeugenol.

Pakningsvedlegg, preparatomtale, sikkerhetsdatablad

Vi er stolt av laksen
facebook