Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Azasure

Medikament for badeavlusing. Virkestoff: Asametifos.

Felleskatalogen, pakningsvedlegg og preparatomtale

Vi er stolt av laksen
facebook