Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Azasure

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks. Virkestoff: Asametifos.

Preparatomtale

Vi er stolt av laksen
facebook