Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Pyceze

Forebygge oppvekst av sopp (Saprolegnia spp.) ved forventet eller kjent smitte på rogn fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrett, forebygge eller redusere soppinfeksjon (Saprolegnia spp.) på atlantisk laks og regnbueørret som holdes i ferskvann. Preparatet er mest effektivt når det brukes ved første tegn på infeksjon.

Pakningsvedlegg og preparatomtale

Vi er stolt av laksen
facebook