Tel: (+47) 76 06 09 30
Leter du etter datablad,
pakningsvedlegg eller informasjon?

Vidalife

Hudbeskyttende vannbehandlingsmiddel til bruk i settefiskanlegg, stamfiskanlegg og ved transporter. Det kan benyttes i tanker og kar, på utstyr og redskap, samt på andre flater som kommer i kontakt med fisk.

Sikkerhetsdatablad

Vi er stolt av laksen
facebook