Tel: (+47) 76 06 09 30

Sterkere sammen

Med dannelsen av STIM river vi ned skottene mellom avdelinger, selskaper og forretningsområder, og samler de dyktige hodene fra Europharma, Fishguard og ACD Pharma under en og samme paraply.

Bak endringen ligger forståelsen av hvilken unik verdi fagfolkene i disse selskapene utgjør. Sammen er STIM et uhyre sterkt kompetansemiljø innen nær sagt alt som har med biologisk produksjon av fisk å gjøre.

Våre veterinærer og fiskehelsebiologer er tett på helse- og velferdsproblematikken ute i anleggene, våre marinbiologer, taksonomer og økotoksikologer fordyper seg i det viktige samspillet mellom havbruksproduksjon og havmiljø, og vår fremragende forskergruppe utvikler produktene som skal gjøre framtidens oppdrett enda mer effektiv, bærekraftig og bedre for laksen.

Fra gamle Europharma kommer Norges kanskje fremste kompetansemiljø innen smoltproduksjon, samt farmasøyter og kvalitetspersonell som sikrer sporbarhet, rådgiving og trygghet knyttet til vaksiner, legemidler og fiskehelseprodukter.

Ingen spørsmål har enkle svar når det kommer til biologisk produksjon av fisk. Alt henger sammen med alt. Derfor er etableringen av STIM fullstendig logisk. Vår suksess avhenger av evnen til å se hele bildet. Med vår nye organisering er vi bedre rustet enn noen gang til dette.

STIM står sammen, til det beste for norske oppdrettere.

Vi er stolt av laksen
facebook