Tel: (+47) 76 06 09 30

STIM etablert i Trondheim

Joachim Buarø har tonnevis av erfaring innen tekniske havbrukstjenester. Med etableringen av STIMs nye avdeling i Trondheim, har han fått jobben med å bygge opp et nytt virksomhetsområde for selskapet.

Trønderhovedstaden blir altså sentrum for en ny satsing fra STIM. Selskapet som fra før er landets ledende grossist for vaksiner og fiskehelseprodukter og tilbyr fiskehelsetjenester, miljøtjenester og rådgiving fra flere avdelingskontorer langs kysten, går nå tungt inn også i tekniske havbrukstjenester.

-Vi har allerede i flere år vært akkreditert for lokalitetsundersøkelser, og Jan Arne Holm ved avdelingen i Florø har gjort en strålende jobb med dette. Nå var tiden inne for å satse skikkelig innen tekniske tjenester, og da var det viktig for oss å få inn folk med lang erfaring og mye kunnskap. Det har Joachim Buarø i stort monn. Fra 1. januar får vi inn enda en ansatt på dette feltet og vi har ambisjoner om å vokse videre, sier Henrik Hareide, COO Kunnskapstjenester i STIM.

20 års erfaring

Joachim Buarø blir altså leder for den nye tekniske avdelingen som har fått kontorer i Kjøpmannsgata i Trondheim. Han er utdannet sivilingeniør i marin teknologi og har jobbet med utstyr og tekniske tjenester til havbruksnæringen i 20 år. Buarø har bakgrunn fra selskaper som Erling Haug AS, Aqualine AS (Scale Aq) og Aquastructures AS, og kommer nå sist fra en stilling i den canadiske utstyrsleverandøren Poseidon.

-Nå innledningsvis jobber vi med å få på plass akkrediteringer for flere tjenester, som anleggssertifikat, fortøyningsanalyse og hovedkomponentbevis. Forhåpentligvis vil det meste være på plass i løpet av januar, sier Buarø.

Han trekker fram bredden i selskapets kompetanse som en viktig årsak til at han tok utfordringen fra STIM.

-Jeg liker måten STIM tenker helhet på. Forhold som fiskevelferd blir det med rette stadig mer fokus på, og også vi som jobber med det tekniske må ha med dette perspektivet. Kommer vi inn tidlig i prosessen med en helhetlig tankegang, da kan vi unngå at det gjøres feil som man så lever med i noen år før man må gjøre jobben på nytt, sier han.

STIMs nye avdeling i Trondheim blir ikke bare selskapets hovedsete for tekniske havbrukstjenester. Kundekonsulent Stian Lernes får også kontor samme sted, og fra nyttår får veterinær Ingrid Harneshaug Rød det samme. Hun jobber i dag ved selskapets fiskehelseavdeling i Harstad.

-Vi har mange kunder i Trøndelag, så vi har lenge hatt behov for en skikkelig avdeling her. Nærhet til kundene er viktig, og nå har vi et godt utgangspunkt å bygge videre på innenfor alle virksomhetsområdene våre, sier Henrik Hareide.

Vi er stolt av laksen
facebook