Tel: (+47) 76 06 09 30

STIM først ute med telemedisin

Hygienekontroll av brønnbåter og servicebåter kan nå utføres uten at båtene går til kai for å plukke opp fiskehelsepersonell.

En enkel kamera- og kommunikasjonsenhet gjør at fiskehelsepersonell kan overse korrekt prøvetaking.

Moderne kommunikasjonsteknologi former stadig mer av samfunnet vårt, og havbruksnæringen har allerede i mange år benyttet ny teknologi blant annet for å overvåke fôring og fôrspill, helse, velferd og tekniske installasjoner.

STIMs fiskehelseteam tar nå steget inn i framtida, og tilbyr hygienekontroller av brønnbåter og servicefartøy uten å selv være fysisk til stede for å utføre prøvetaking. I praksis betyr dette at mannskap på båtene bytter ut capsen med en enkel kamera- og kommunikasjonsenhet slik at fiskehelsepersonellet vårt i real-time kan gi råd og påse at prøvene tas på korrekt måte. Kommunikasjonen knyttes opp mot STIM PRO, vår egenutviklede app for prøvetaking, rapportering og oppfølging.

Nyvinningen innebærer at båtene slipper å gå til kai for å utføre kontroller, og dermed unngås unødvendig reising og logistikk både for fiskehelsepersonell og kunde.

STIM bygger systemene med tanke på at flere tjenester i framtiden vil kunne utføres ved hjelp av telemedisin. Plattformen muliggjør at flere kan delta i kommunikasjonen, eksempelvis kundens fiskehelsepersonell eller andre fagfolk som kan bidra i viktige vurderinger.

Telemedisin vil aldri helt kunne erstatte besøk på anleggene, men i mange tilfeller vil teknologien utvilsomt kunne gi både raskere, bedre og mer effektive fiskehelsetjenester for norsk havbruksnæring.

Vi er stolt av laksen
facebook