Tel: (+47) 76 06 09 30

STIM først ute med telemedisin

Hygienekontroll av brønnbåter og servicebåter kan nå utføres uten at båtene går til kai for å plukke opp fiskehelsepersonell.

En enkel kamera- og kommunikasjonsenhet gjør at fiskehelsepersonell kan overse korrekt prøvetaking.

Moderne kommunikasjonsteknologi former stadig mer av samfunnet vårt, og havbruksnæringen har allerede i mange år benyttet ny teknologi blant annet for å overvåke fôring og fôrspill, helse, velferd og tekniske installasjoner.

STIMs fiskehelseteam tar nå steget inn i framtida, og tilbyr hygienekontroller av brønnbåter og servicefartøy uten å selv være fysisk til stede for å utføre prøvetaking. I praksis betyr dette at mannskap på båtene bytter ut capsen med en enkel kamera- og kommunikasjonsenhet slik at fiskehelsepersonellet vårt i real-time kan gi råd og påse at prøvene tas på korrekt måte. Kommunikasjonen knyttes opp mot STIM PRO, vår egenutviklede app for rapportering og dokumentasjon.

Nyvinningen innebærer at båtene slipper å gå til kai for å utføre kontroller, og dermed unngås unødvendig reising og logistikk både for fiskehelsepersonell og kunde.

STIM bygger systemene med tanke på at flere tjenester i framtiden vil kunne utføres ved hjelp av telemedisin. Plattformen muliggjør at flere kan delta i kommunikasjonen, eksempelvis kundens fiskehelsepersonell eller andre fagfolk som kan bidra i viktige vurderinger.

Telemedisin vil aldri helt kunne erstatte besøk på anleggene, men i mange tilfeller vil teknologien utvilsomt kunne gi både raskere, bedre og mer effektive fiskehelsetjenester for norsk havbruksnæring.

Vi er stolt av laksen
facebook