Tel: (+47) 76 06 09 30

STIM-tiltak mot koronasmitte

STIM tar spredningen av COVID-19 på største alvor og har innført en rekke smitteforebyggende tiltak for å kunne opprettholde trygge leveranser av viktige produkter og tjenester til havbruksnæringen.

STIMs distribusjonsbiler leverer vaksine som før, og flere tiltak er innført for å sikre at leveransene fortsatt skal kunne foregå på en trygg måte.

Fra myndighetshold gjennomføres stadige strengere tiltak for å hindre smitte. For oss som selskap er det viktig å bidra så godt vi kan, og basert på den generelle utviklingen samt rådene fra helsemyndighetene oppdaterer vi nå våre egne tiltak fra dag til dag.

STIM har sterkt fokus på hyppig håndvask og god håndhygiene samt klemme- og håndhilsningsforbud rundt om på avdelingene våre. Ordningen med felles lunsj er også avsluttet. Vi bruker nå i økende grad hjemmekontor, og har svært lav terskel for å holde oss hjemme fra jobb dersom vi opplever milde influensasymptomer.

Hva gjelder direkte kundekontakt, vurderer vi dette fra sak til sak, men ikke-essensiell reiseaktivitet og deltakelse på arrangementer med mange mennesker er selvsagt uaktuelt nå.

Selv om COVID-19 tar veldig mye fokus i livene våre nå, så har laksen et særdeles avslappet forhold til pandemien. Den lever sitt liv som før og trenger mat, røkt og vaksine. Vi har gjort flere spesifikke tiltak for å sikre at leveransene fra oss skal kunne foregå upåvirket av situasjonen.

Fôrvirksomheten:

Fôrproduksjonen ved fabrikken vår i Øksfjord for øyeblikket stoppet, men da av helt andre grunner enn COVID-19. De planlagte tekniske oppgraderingene som nå gjøres på fabrikken går helt etter planen og er ikke påvirket av pandemi-situasjonen. Vi er derfor i god rute i forhold til oppstart av en oppgradert fabrikk med utvidet kapasitet til å håndtere etterspørselen etter fôret vårt.

Leveringene av fiskefôr med båt gjennomføres som før. Dette foregår maskinelt og innebærer lite eller ingen personlig kontakt. STIM har vært i kontakt med rederiet som transporterer for oss og forsikret oss om at også de har innført gode interne rutiner for mannskapene. Likeledes har vi kontaktet transportøren som kjører ut fôr for oss over land. Her er hovedfokuset raske og effektive leveringer med et minimum av direkte personlig kontakt, samt gode rutiner for håndhygiene og bruk av antibac hos sjåførene.

Vaksiner og legemidler:

STIM har nå organisert seg slik at vi unngår å ha alle farmasøytene på jobb på samme tid og sted. Dette for å hindre at eventuelle karantener og smittetilfeller skal gå ut over evnen til å effektivt behandle resepter og utleveringer.

Utlevering av vaksiner og fiskehelseprodukter med våre egne distribusjonsbiler foregår som før, og vi har gjort tiltak på sjåførsiden for å sikre kvaliteten og sikkerheten ved disse leveransene. I tillegg til å følge gode rutiner for håndhygiene og bruk av antibac vil sjåførene ikke lenger bevege seg inn i anleggene med varer, men heller plassere varene utenfor døra hos kunden. Vi vil selvsagt avtale dette med kunden slik at ikke varene blir stående uhentet, og sjåførene vil ikke kjøre videre før de har observert at varene hentes inn i anlegget. Dette for å sikre at vaksinenes temperaturkrav overholdes.

I denne spesielle situasjonen er det særlig viktig at bestillinger av apotekervarer leveres inn tidligst mulig, da muligheten for hasteleveranser sannsynligvis vil være redusert (og bør unngås) så lenge situasjonen vedvarer.

Fiskehelse- og miljøtjenester:

Innenfor feltet fiskehelse- og miljøtjenester vil tjenestene våre nødvendigvis innebære noe reiseaktivitet og direkte kundekontakt. Her vil vi ha fokus på å følge myndighetenes generelle råd i forhold for å minimere mulighetene for smitte og smittespredning. Det betyr at vi ved anleggsbesøk vil søke å holde avstand og unngå unødig personkontakt. Vi vil også unngå å bevege oss inn i kontorer, pauserom og andre områder som ikke er avgjørende å besøke med hensyn til den jobben som skal gjøres.

I tiden framover vil det kunne oppstå situasjoner der ulike kunder vil måtte stenge dørene og ikke ta imot besøk på anlegg. Dette vil kunne gjøre det krevende å både levere produkter og utføre viktige tjenester. I denne situasjonen vil vi være imøtekommende og fleksible og ta i bruk alle de teknologiske løsningene vi har i verktøykassa for å løse utfordringene på best mulige måte.

Pandemien vi opplever nå er en ukjent situasjon for alle, og kan derfor skape mye usikkerhet. Vi oppfordrer alle våre kunder til å ta opp eventuelle bekymringer eller spørsmål rundt dette med sine respektive kontakter i STIM.

Vi er stolt av laksen
facebook